Què ens diuen les expressions de les ? Podem dediuir el que estaran pensant? Material per treballar la relació de les frases amb estats d´ànim que es poden interpretar a partir de les expressions facials. El treball consiteix en llegir frases i deduir a partir del significat amb quina expressió facial pot estar relacionada.
Pragmàtica
seguiment de la conversa
llenguatge no verbal
dobles sentits
teoria de la ment
Inclou:  - 4 làmines. - 24 cartronets amb frases. - Solucions.
Preu : 13,50
x
Jocs nous