Comprensió oral

Històries de la Maria CO

Per treballar la comprensió de petites narracions. Preu: 10,20 €
veure més

Dóna´m

Per treballar la comprensió de frases subordinades. Preu: 15,30 €
veure més

Cada cosa al seu lloc

Per treballar la comprensió de petites narracions. Preu: 11,40 €
veure més

Dictats orals

Per treballar la comprensió de frases simples i compostes. Preu: 22,20 €
veure més

5 de 3

Per treballar la comprensió de petites narracions. Preu: 9,70 €
veure més

I aquí què?

Per treballar la comprensió de descripcions. Preu: 13,40 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Tria´ls

Per treballar la comprensió de descripcions. Preu: 14,40 €
veure més

Què és?

Per treballar la comprensió de frases simples i compostes. Preu: 12 €
veure més veure més veure més

Camins

Per treballar la comprensió de frases simples i compostes. Preu: 17,10 €
veure més

Seguim les ordres

Per treballar la comprensió de frases simples i compostes. Preu: 12,70 €
veure més

Què ha passat?

Per treballar la comprensió de petites narracions. Preu: 10,70 €
veure més

Només una

Per treballar la comprensió de petites narracions. Preu: 14,20 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Graelles

Per treballar frase simple amb conceptes espacials. Preu: 19,20 €
veure més

Panells iguals

Per treballar la comprensió de descripcions. Preu: 20,50 €
veure més

Diferències

Per treballar la comprensió de descripcions. Preu:15,20 €
veure més

Singulars i plurals

Per treballar la variació de significat donada pel nombre en subjecte i complement. Preu: 9,80 €
veure més veure més veure més veure més veure més
1 2 3