Llibret amb 10 imatges i 2 frases per a cada una de les imatges, de les quals només una és correcta.

Comprensió de frases 2

Comprensió lectora
paraules
frases
narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou: - 1 llibre.
Preu : 13,20
x
Jocs nous
literal