Preu: 18,80 €

Estacions

Inclou: - 2 jocs de 72 cartes. - 12 cartes grans (cartes - missió)
Material per treballar vocabulari relacionat amb les estacions de l´any, al voltant de diferents camps semàntics: festes tradicionals roba, personatges i menjars.
Semàntica:
camps semàntics
categoritzacions
conceptes espacials
conceptes temporals
tipologies de paraules
x