Material per treballar l´ubicació temporal de fets en passat, present o futur, en ralació a un fet determinat que se´ns dona i a partir del qual haureu d´ordenar les frases.

Frases en línia

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 4 làmines de treball. - 24 cartronets amb frases. - 30 targetes per practicar. - Solucions.
Preu: 19.50 €
x
Jocs nous