Textos en els que falten algunes paraules. A cada text li correspon un puzle que cal muntar. A cada espai on manca una paraula se´ns donen dues opcions. Llegint i comprenent el text, cal saber quina de les dues opcions és correcta. Per muntar el puzle cal seleccionar les imatges corresponents a les paraules correctes.

Immediata

Comprensió lectora
paraules
frases
narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou: - 4 làmines amb text. - 4 làmines per muntar puzles. - 72 cartronets amb paraula i imatges (peces dels puzles) - Solucions.
Preu : 29,50
x
Jocs nous
literal