Llibrets amb imatges que contenen paraules amb una consonant determinada. Les paraules es troben escrites en lletra de pal i en lletra lligada i en pestanyes mòbils. El treball consisteix en relacionar cada imatge amb el seu nom. Cal especificar a la comanda la consonant que es vol treballar,

Llibres

Comprensió lectora
paraules
frases
narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou:  - 1 llibret amb 10 pàgines.
Preu : 7,10
x
literal