Morfosintaxi

Conjunció-preposició

Per treballar conjuncions i preposicions. Preu: 18,90 €
veure més

Quiques

Per treballar l´estructuració de la frase simple. Preu: 11,20 €
veure més

Temps verbals

Per treballar els temps verbals. Preu: 28 €

Ventalls M

Per treballar l´estructuració de la frase simple. Preu: 32,80 €
veure més

Memos M

Per treballar concordances o diferents parts gramaticals de la frase. Preu: 3,20 €
veure més

Quvi

Per treballar l´estructuració de la frase simple. Preu: 7,10 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Quinto M

Per treballar la descripció. Preu: 12,20 €
veure més

Fem frases

Per treballar l´estructuració de la frase simple. Preu: 6,50 €
veure més veure més veure més

Tumu M

Per treballar temps verbals i altres parts gramaticals de la frase. Preu: 13,50 €
veure més

Pronoms Personals

Per treballar l´ús dels pronoms personals forts i febles. Preu: 12,20 €
veure més

Com agulles

Per treballar els nexes. Preu: 12,20 €
veure més

Quina nena?

Per treballar la descripció. Preu: 14 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Per parts

Per treballar l´ús de preposicions i l´estructuració de frases. Preu: 18,30 €
veure més

Èmili i Teo

Per treballar l´ús dels pronoms personals forts i febles. Preu: 22,40 €
veure més

Històries de la Maria M

Joc per treballar diferents parts gramaticals de la frase. Preu: 14,20 €
veure més veure més veure més veure més
1 2 3 4 5 6