Qui som

Benvolguts al web que pretén: Oferir material adreçat a professionals de l´ensenyament (mestres, professors, logopedes, psicòlegs …) per treballar expressió oral i/o escrita amb els alumnes. A partir d´un catàleg inicial on s´ensenyen els diferents materials i la seva definició, per a què serveixen, en què consisteixen i orientacions sobre a quin cicle fer-los servir. El material es troba classificat en 8 blocs relacionats amb apartats del llenguatge: fonologia, semàntica, morfosintaxi, pragmàtica, comprensió oral, expressió escrita, comprensió lectora i ortografia i per cicles educatius, El fet de que un joc o una activitat estigui dins d´un bloc determinat no vol dir que sigui d´ús exclusiu per a aquest apartat. De fet, gairebé tots els materials es poden fer servir des de diferents perspectives, ja sigui amb llenguatge oral, o amb llenguatge escrit, i tant la classificació, com la nota explicativa que apareix en cada un dels materials, sobre un possible objectiu de treball, són merament orientatius. Neus Guilló