Material per treballar les frases relatives amb 4 graus de dificultat. Llibre 1: Frases relatives afirmatives. Llibre 2: Frases relatives amb una negació. Llibre 3: Frases relatives amb frases copulatives. Llibre 4: Frases relatives amb frases adversatives.

Relatius

Comprensió oral
conceptes
frase simple
frase composta
narració
Inclou: - 4 llibres.
Preu : 29,40
Relatives
Jocs nous