La contrària

Per treballar els antònims. Preu: 19,80 €
veure més

Sèries

Per treballar la categorització. Preu: 24 €
veure més

Filant prim

Per treballar l›ús adequat de verbs. Preu: 15,50 €
veure més

Cartes oficis

Per treballar els oficis. Preu: 7.50 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Semàntica

Estacions

Per treballar vocabulari relacionat amb les estacions de l´any. Preu: 18.80 €
veure més

Categories

Per treballar la categorització fent classificacions d´imatges. Preu: 26.50 €
veure més veure més veure més

Escenaris

Per treballar lèxic associat a diferents espais. Preu: 29,50 €
veure més veure més

Llistes S

Per treballar vocabulari de diferents camps semàntics. Preu: 8,90 €
veure més veure més
1 2 3 4 5

4 estacions

Per treballar vocabulari relacionat amb les estacions de l´any. Preu: 39,60€
veure més veure més NOU !

3 bàsics

Per treballar vocabulari d´animals, fruita i roba. Preu: 27,60 €
veure més veure més NOU !