Llibret pert treballar significat i estructuració de la frase causal. A cada pàgina es presenta una frase i una imatge, tapada parcialment. Cal pensar diferents frases causals que expliquin la situació.

Sí, però per què? 2

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 llibre de 10 pàgines.
Preu: 15,20 €
frase causal
Jocs nous