Preu: 12,20 €

Tot-parts

Inclou: - 12 targetes amb imatges (tot). - Cartronets amb imatges (parts).
Material per treballar els noms de diferents imatges (el tot) i diferents parts del tot, que poden ser: coses que es necessiten, parts que composen el tot, coses que surten de ..., coses que podem trobar a ... etc.
Semàntica:
camps semàntics
categoritzacions
conceptes espacials
conceptes temporals
x
tipologies de paraules
x