Material per treballar l´ànalisi de la flexió verbal en realació a: persona, nombre, temps, conjugació i forma en infinitiu de diferents verbs donats.

Verbs amb nivell

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 4 làmines de treball. - 120 cartronets amb paraules. - Solucions.
Preu: 28,80 €
x
Jocs nous